loader
Uzależnienia

Narkomania – objawy i leczenie

Narkomania jest złożoną chorobą dotykającą osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Rozgrywa się na wielu płaszczyznach, nie jest więc wyłącznie problemem medycznym ale również społecznym, kulturowym, a niekiedy także prawnym. Jak można ją rozpoznać i jakie kroki należy podjąć chcąc ją leczyć?

 

Poznaj objawy narkomanii

Objawy narkomanii, podobnie jak sama choroba, mają złożony charakter. Nic więc dziwnego, że dzielimy je na fizyczne i psychiczne. Charakterystyczne dla tego uzależnienia jest również przechodzenie jednych symptomów w inne w zależności od tego, w której jego fazie w danym momencie znajduje się pacjent.

Gdy jest to faza eksperymentowania, o tym, że dzieje się coś niepokojącego mogą świadczyć przede wszystkim zmiany w wyglądzie i zachowaniu pacjenta. Najbardziej typowe to rozszerzenie źrenic i wrażenie przekrwienia białek oczu, choć uwagę przyciągają także zmiany nastroju. Pacjent w jednym momencie wykazuje się nadpobudliwością, w kolejnym zaś nie radzi sobie z towarzyszącym mu uczuciem senności i zobojętnienia. Często możemy też zaobserwować, że zmaga się z chronicznym katarem. Gdy faza eksperymentowania postępuje, objawy te pogłębiają się. Przestają być jednak jedynymi, jakie można dostrzec. O tym, że sytuacja jest coraz poważniejsza najlepiej świadczy to, że dochodzi do kolejnych zmian w jego charakterze. Wycofanie przeplata się z agresją, nawet bliskim mu osobom trudno więc dotrzeć do jego psychiki. Ostatnia faza prowadzi do szeregu objawów, które często określane są jako paranoje narkotyczne. Osoba uzależniona traci dotychczasową pewność siebie, ma też znacznie niższe niż wcześniej poczucie własnej wartości. Nie tylko kłamie, ale i ma coraz większe problemy z kontrolowaniem tego, co mówi. Jeśli dochodzi do niej do wybuchów agresji, nie potrafi nad nimi w żaden sposób zapanować, co często prowadzi do konfliktów z prawem.

 

Jak leczyć uzależnienie do narkotyków?

Bardzo często można usłyszeć, że o ile sama narkomania nie jest chorobą uleczalna, o tyle można podejmować próby przekonania osoby chorej, że możliwie jest życie bez narkotyków. Należy jednak liczyć się z tym, że będzie to długim i bardzo żmudnym procesem, w dużej mierze uzależnionym od tego, na jaki poziom zaangażowania pozwoli sobie osoba uzależniona.

Pierwszy etap wspomnianego procesu zawsze wygląda tak samo. Jest nim detoksykacja znana też jako detoks. To właśnie na tym etapie podejmuje się działania ukierunkowane na wydalenie z organizmu osoby uzależnionej wszystkich środków psychoaktywnych, które się w nim znajdują. Bardzo często nie jest to możliwe bez wsparcia farmaceutycznego, pozbawiony dostępu do narkotyków organizm ma bowiem problem z prawidłowym funkcjonowaniem. Gdy uda się mu przetrwać detoks, uzależniony przystępuje do terapii. Statystycznie przynosi ona najlepsze rezultaty wtedy, gdy przeprowadza się ja w ośrodku zastępczym. Pozwala to pacjentowi pozostawać w stałym kontakcie zarówno z lekarzami, jak i psychoterapeutami. 

Trzeci etap leczenia często okazuje się najtrudniejszym. Jest nim ponowna socjalizacja, pacjent nie może być bowiem stale izolowany od otoczenia nawet, jeśli są w nim osoby sięgające po narkotyki.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Kategorie

Popularne

Artykuły recenzowane przez

Artykuły na tym blogu są recenzowane przez Annę Krakówkę-Kowalską. Jest ona specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyła Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień MOSTU. Magister Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej. Ukończyła Liczne szkolenia z zakresu uzależnień, warsztaty pomagania osobom uzależnionym, treningi umiejętności psychologicznych. Praca z osobami uzależnionymi jest jej pasją, realizowaną każdego dnia w Prywatnym Centrum Terapii Uzależnień "Koninki".

Nowe posty