loader
Poradnik

Syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików - na czym polega i jak pomóc osobie z DDA?

Dorosłe Dzieci Alkoholików to osoby, które wychowywały się w rodzinie z problemem alkoholowym. Ich codzienne życie przez wiele lat wiązało się z lękiem, wstydem i niepewnością. Relacje w rodzinach alkoholowych są obarczone różnego typu dysfunkcjami, przez co dorastające dziecko musi się domyślać co jest normalne. Tłumi w sobie trudne uczucia i przyjmuje różne role, aby dostosować się do nieprawidłowo funkcjonującego systemu rodzinnego.

 

Jakie role przyjmują DDA? 


Dorosłe Dzieci Alkoholików przyjmowali w dzieciństwie takie role jak m.in. rodzinny błazen, maskotka, kozioł ofiarny czy bohater rodziny. Na przykład dziecko mogło starać się rozweselać swoich rodziców, aby w ten sposób rozładowywać ich emocje i przeciwdziałać agresji. Bohater rodziny przejmuje natomiast na siebie odpowiedzialność za ojca i matkę, wyręczając ich z różnego rodzaju obowiązków. 

Przyjmowanie roli przez dziecko z rodziny alkoholowej wpływa destrukcyjnie na jego rozwój psychicznych. Może spowodować, że będzie ono miało w przyszłości różnego rodzaju problemy w życiu zawodowym czy prywatnych. Może na przykład zmagać się z problemem nadmiernego lęku, perfekcjonizmu, pedantyzmu, a także kompletnym brakiem odpowiedzialności. Często występuje również całkowicie odwrotna tendencja polegająca na tym, że DDA staje się przesadnie odpowiedzialne. Stara się udowodnić sobie oraz innym własną wartość przez podejmowanie prestiżowych stanowisk, na przykład lekarza, adwokata czy policjanta. Jest jednak wyjątkowo czułe na wszelką krytykę i najmniejsze niepowodzenia bierze przesadnie do siebie.  

 

Problemy Dorosłych Dzieci Alkoholików 


Dorośli z syndromem DDA mają trudności ze wchodzeniem w bliskie relacje emocjonalne z innymi ludźmi. Nie potrafią się przed nimi otworzyć, traktują przedmiotowo, a także obawiają się odrzucenia, opuszczenia, wyśmiania czy wykorzystania. Zwykle sprawiają wrażenie osób zamkniętych w sobie, przesadnie powściągliwych i sztywnych. Nie potrafią być spontaniczni i w niemal każdej sytuacji zachowują powagę. Przeżywają nieustannie stres i napięcie, aby dobrze wypadać i zachować twarz. Robią wszystko co w ich mocy, aby nikt z zewnątrz nie dostrzegł ich słabości i podatności na zranienia. Sprawia to, że często odczuwają zmęczenie, wypalenie i towarzyszy im nieustanny stres. 

 

Jak pomóc osobie z syndromem DDA? 


Dorosłe Dzieci Alkoholików wymagają zwykle terapii psychologicznej, indywidualnej lub grupowej. Wskazane jest również uczestnictwo w samopomocowych grupach wsparcia. W ich trakcie mają możliwość dzielenia się własnymi doświadczeniami z innymi DDA. Tego typu grupy często działają w oparciu od metodą 12 kroków, która pierwotnie była stosowana w terapii Anonimowych Alkoholików. Ma to uzasadnienie ze względu na to, że Dorosłe Dzieci Alkoholików mają podobne schematy myślenia jak alkoholicy, a wielu z nich również zmaga się z problemem alkoholowym.

Życie w związku z DDA nie jest łatwe – wymaga sporo cierpliwości i wyrozumiałości. Warto zachęcać taką osobę do mówienia wprost o własnych uczuciach, unikać zbędnej krytyki, a także wzmacniać jej wartość za pomocą pochwał.

Inni użytkownicy przeczytali również:

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci? Czytaj więcej
Przymusowe leczenie alkoholików Czytaj więcej
Kto może wpaść w alkoholizm? Czytaj więcej

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Kategorie

Popularne

Artykuły recenzowane przez

Artykuły na tym blogu są recenzowane przez Annę Krakówkę-Kowalską. Jest ona specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyła Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień MOSTU. Magister Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej. Ukończyła Liczne szkolenia z zakresu uzależnień, warsztaty pomagania osobom uzależnionym, treningi umiejętności psychologicznych. Praca z osobami uzależnionymi jest jej pasją, realizowaną każdego dnia w Prywatnym Centrum Terapii Uzależnień "Koninki".

Nowe posty