loader
Uzależnienia

Skutki zażywania narkotyków i dopalaczy

Zażywanie narkotyków i dopalaczy może prowadzić do uzależnienia lub innych, poważnych szkód w zdrowiu fizycznym i psychicznym. Rzutuje też ma relacje z innymi ludźmi i odbija się właściwie w każdym aspekcie życia. Nawet sporadyczne przyjęcie środków psychoaktywnych może skończyć się źle dla osoby, która zdecydowała się je przyjąć. Jakie fizyczne, psychologiczne i społeczne skutki zażywania narkotyków i dopalaczy są najczęstsze?

Psychologiczne skutki zażywania narkotyków i dopalaczy


Istnieje bardzo wiele zaburzeń psychicznych, które mogą rozwinąć się lub ujawnić po zażyciu narkotyków lub dopalaczy. Już samo uzależnienie jest poważnym zaburzeniem psychicznym. Przyjmowaniu stymulantów (jak amfetamina, metamfetamina, kokaina) towarzyszą epizody psychotyczne, urojenia i stany lękowe. Marihuana czy haszysz mogą spowodować przewlekłą anhedonię i depresję, włącznie z myślami samobójczymi. Skutki przyjmowania dopalaczy bardzo trudno jest wymienić ze względu na ich mnogość i różnorodność. Dopalacze to substancje o ciągle zmienianych, nieznanych składach, niezwykle niebezpieczne dla zdrowia i życia każdego, kto postanowi je zażyć.

Czytaj: skutki zażywania narkotyków >>

Osoby zażywające narkotyki i dopalacze bardzo często zmagają się z bezsennością, uporczywymi myślami, lękiem i innymi zaburzeniami nastroju. Niewykluczony jest rozwój schizofrenii spowodowany zażywaniem substancji. Do bardzo częstych należą zaburzenia pamięci i koncentracji.

Fizyczne skutki zażywania narkotyków i dopalaczy

Zażywanie substancji psychoaktywnych nie pozostaje bez wpływu na zdrowie fizyczne. Wśród bardzo licznych skutków można wymienić zaburzenia rytmu i pracy serca, wyniszczenie narządów wewnętrznych (wątroby, trzustki, nerek, żołądka), zaburzenia neurologiczne (ataki padaczki, drgawki, bóle głowy, utraty przytomności). Narkotyki i dopalacze wpływają też na obniżenie potencji.

Zobacz również: skutki zażywania dopalaczy >>

Warto pamiętać, że nawet jednorazowe zażycie substancji psychoaktywnej może skończyć się trwałym uszkodzeniem zdrowia lub śmiercią. To szczególnie niebezpieczne w przypadku substancji niepewnego pochodzenia czy dopalaczy, których skład nigdy nie jest wiadomy. W tym drugim przypadku często zdarza się wręcz, że lekarze nie są w stanie pomóc pacjentowi, ponieważ nie wiedzą, jakie dokładnie substancje (lub ich bogatą mieszaninę) zażył.

Społeczne skutki zażywania narkotyków i dopalaczy

Życie osoby przyjmującej narkotyki lub dopalacze staje się w miarę upływu czasu zdominowane przez przymus ich ciągłego zdobywania i przyjmowania. Często zaczyna się od zaniedbywania swoich codziennych obowiązków i stopniowego niszczenia relacji międzyludzkich. Chodzenie do pracy czy kontakt z bliskimi wydaje się sprawą drugorzędną wobec konieczności zażycia narkotyku. W toku rozwoju uzależnienia osoba przyjmująca substancje całkowicie się w tym zatraca, odwracając się od rodziny i przyjaciół lub wręcz odrzucając ich pomoc. Traci źródło dochodów lub zapożycza się, ponieważ jej zapotrzebowanie na przyjmowany narkotyk rośnie, a ceny substancji są wysokie. W wielu przypadkach uzależnienie wiąże się ze znaczącą utratą pozycji społecznej i pogorszeniem jakości życia.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Kategorie

Popularne

Artykuły recenzowane przez

Artykuły na tym blogu są recenzowane przez Annę Krakówkę-Kowalską. Jest ona specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyła Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień MOSTU. Magister Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej. Ukończyła Liczne szkolenia z zakresu uzależnień, warsztaty pomagania osobom uzależnionym, treningi umiejętności psychologicznych. Praca z osobami uzależnionymi jest jej pasją, realizowaną każdego dnia w Prywatnym Centrum Terapii Uzależnień "Koninki".

Nowe posty